Happy New Year

Monday 6th January: Annual General Meeting of the Swansea Canal Society at the Vadre Rugby Club, Hebron Road, Clydach at 7pm. To be followed by monthly business meeting. All welcome.

Tuesday 7th January: Work party meets at Brownster’s Cafe, High Street, Clydach between 8 and 9am. Weather permitting, work commences at 9.30am at Trebanos Locks. We will continue to repair the bank south of the locks and remove weed.

Blwyddyn Newydd Dda

Dydd Llun 6ed Ionawr: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Camlas Abertawe yng Nghlwb Rygbi Vadre, Hebron Road, Clydach am 7pm. I’w ddilyn gan gyfarfod busnes misol. Croeso i bawb.

Dydd Mawrth 7fed Ionawr: Gweithgor yn cwrdd yng Nghaffi Brownster, y Stryd Fawr, Clydach rhwng 8 a 9am. Os bydd y tywydd yn caniatáu, bydd y gwaith yn cychwyn am 9.30am yn Lociau Trebanos. Byddwn yn parhau i atgyweirio’r banc i’r de o’r cloeon a chael gwared â chwyn.