Darrel Joseph, a local wildlife photographer, took these lovely bird photographs in the Glais and Clydach area (several on the canal itself). He has kindly allowed us to share them on our website.

Tynnodd Darrel Joseph, ffotograffydd bywyd gwyllt lleol, y ffotograffau adar hyfryd hyn yn ardal Glais a Clydach (sawl un ar y gamlas ei hun). Mae wedi bod yn garedig wedi caniatáu inni eu rhannu ar ein gwefan.

   

Cudyll Coch benywaidd (Female Kestrel)

Kestrel

Cudyll Coch gydag ysglyfaeth (Kestrel with Prey)

Kestrel with Prey

Brân (Crow)

Crow

Ysguthan (Wood pigeon)

Pigeon

Robin Goch (Robin)

Robin

Glas Y Dorlan (Kingfisher)

Kingfisher

Hwyad (Mallard)

Mallard

Darrel Joseph

Darrel Joseph