Cymraeg

Adfer Safle Loc Clydach: Y Cam Cyntaf.

Adfer Safle Loc Clydach: Y Cam Cyntaf. Ar un o’r diwrnodau oeraf yng nghanol mis Ionawr 2023, dechreuodd ein contractwyr ar gyfnod newydd yn y gwaith o adfer Safle Loc Clydach yn llawn. Claddwyd y loc a’r gamlas yn y 1970au i wneud lle i iard y Cyngor yn agos at Eglwys Gatholig San Benedict....

Y “Swimhiker” / The “Swimhiker”

Y ‘Swimhiker’ Byddai sgwrs gwrtais rhwng gwirfoddolwyr, sy’n clirio sbwriel ar Gamlas Abertawe, â cherddwr y llwybr halio pob tro yn cynnwys y cwestiwn, ‘Pa mor bell ydych chi wedi cerdded?’ Pan fydd y sgwrs yn digwydd ar ein camlas ni, nid ydych yn disgwyl yr ateb, “o Landudno, tua 175 milltir i’r gogledd”. Ond...

Bronwen Y Dŵr (Dipper)

Bronwen Y Dŵr (Dipper) Dim ond yn achlysurol bydd bronwen y dŵr (Dipper) i’w weld ar y gamlas. Yn ystod y gwanwyn mae’r siawns gorau o weld yr aderyn oherwydd bydd yn defnyddio safleoedd carreg nadd ar gyfer nythu. Mae sawl adeiladwaith o garreg nadd i’w cael ar hyd y gamlas ond nid yw pob...

Murals for Clydach / Murluniau ar gyfer Clydach

Murals for Clydach. Thanks to Councillor Walker’s generosity we will soon be able to commission murals for a barren breeze block wall at the end of the Clydach Canal Centre site and for the walls of the Canoe Store at Coed Gwilym Park. A local graffiti and mural cooperative, Fresh Creative’s Company, will work with...

AILOSOD Y BIN CŴN-POO MEWN PARC GWILYM COED / RESITING OF THE DOG POO BIN IN COED GWILYM PARK

Martin has written this delightful article in both Welsh and English. His whimsical style transforms a mundane matter into a charming tale.   AILOSOD Y BIN CŴN-POO MEWN PARC GWILYM COED. Nawr bod Parc Coed Gwilym yn cael ei redeg i raddau helaeth gan wirfoddolwyr lleol, mae Cymdeithas Camlas Abertawe a Chyfeillion Parc Coed Gwilym...

Cuddliw / Camouflage on the Canal

Dewi Lewis has written another article in Welsh for the Society’s website. Camouflage on the Canal Wildfowl nest near and on waterways including the Swansea Canal and face a fearsome array of predators and other threats. These range from foxes to mankind. They use camouflage and even sleep with one eye open (to cope with...

Y Fainc ‘Hapus i Siarad’ / The ‘Happy to Chat’ Bench

Y Fainc ‘Hapus i Siarad’. Eisteddwch yma os dim ots gyda chi os mae rhywun yn stopio i ddweud ‘Helo’. Gadawodd Allison Owen-Jones y neges hon ar fainc mewn parc yng Nghaerdydd ger lle’r oedd hi’n byw. Ym mis Mai 2019 roedd hi wedi gweld hen ddyn eiddil yn eistedd ar fainc parc. Roedd hi’n...

Iâr Ddŵr (Moorhen)

Iâr Ddŵr (Moorhen) This is another article from Dewi Lewis, this time about the moorhen. Dewi discusses the problems of pollution and in particular plastics. He describes how plastics are causing problems from a global scale to locally and how even the moorhen in our canal use pieces of plastic in their nests.    ...

Work Parties: Tuesday 6th April 2021

The cold and snow did not deter our volunteers this morning. As for last week, they worked in small groups following the rule of “no more than six people from two households”. Five teams set to with gusto. Martin wrote his report in Welsh as well as English. Cleaning the Clydach Canal Centre / Glanhau...

Terapin Ar Y Gamlas / Terrapin On The Canal

Continuing his support of our occasional series in Welsh, Dewi Lewis has written a second piece, this time about one of the canal’s most famous residents: TERAPIN AR Y GAMLAS O dro i dro mae na rhyw olygfa sydd yn peri syndod i ddyn.Felly y bu hi yn ystod mis mehefin 2018. Cael sgwrs gyda...

Birds in Glais and Clydach

Darrel Joseph, a local wildlife photographer, took these lovely bird photographs in the Glais and Clydach area (several on the canal itself). He has kindly allowed us to share them on our website. Tynnodd Darrel Joseph, ffotograffydd bywyd gwyllt lleol, y ffotograffau adar hyfryd hyn yn ardal Glais a Clydach (sawl un ar y gamlas...

Clive Reed a Chamlas Abertawe: Rhan 2. / Clive Reed and the Swansea Canal: Part 2

Martin, our Head Gardener and Welsh learner, continues his series of articles in Welsh by translating the biography of Clive Reed that is currently available on our website in English. This is the second and final part. He writes: Ysgrifennais i ddwy ran y cyfieithiad Cymraeg hwn o gyfraniad enfawr Clive Reed i Gymdeithas Camlas...