Martin, our Head Gardener, is learning Welsh. He wrote the following piece as part of his homework:   Grant ‘Hapus i Siarad’. Mae Rebeca Phillips, Cyngorhydd Trebanos, wedi rhoi ei cyllid cymunedol blynyddol i’r Gymdeithas Gamlas Abertawe. Mae’r Gymdeithas wedi prynu tair mainc gyda’r rhodd hael hon. Mae’r meinciau’n rhan o’r fenter iechyd meddwl ‘Hapus...