Cymraeg

Clive Reed a Chamlas Abertawe: Rhan 1. / Clive Reed and the Swansea Canal: Part 1

Martin, our Head Gardener and Welsh learner, continues his series of articles in Welsh by translating the biography of Clive Reed that is currently available on our website in English. This is the first of three parts. Clive is the Heritage Officer of the Swansea Canal Society. His knowledge of and passion for the Swansea...

Yr Ardd Flodau Gwyllt / The Wild Flower Garden

In the second in an occasional series, Martin, our Head Gardener and Welsh learner, writes: Yr Ardd Flodau Gwyllt Syniad Gordon oedd hi i ddefnyddio cerrig o’r adeiladau ddymchwelwyd ar y safle ‘Clydach Buried Lock’ i wneud gardd flodau gwyllt. Os ydych chi’n tyfu planhigion brodorol, maen nhw’n gwneud yn well mewn pridd bas a...

Hapus i Siarad / Happy to Talk

Martin, our Head Gardener, is learning Welsh. He wrote the following piece as part of his homework:   Grant ‘Hapus i Siarad’. Mae Rebeca Phillips, Cyngorhydd Trebanos, wedi rhoi ei cyllid cymunedol blynyddol i’r Gymdeithas Gamlas Abertawe. Mae’r Gymdeithas wedi prynu tair mainc gyda’r rhodd hael hon. Mae’r meinciau’n rhan o’r fenter iechyd meddwl ‘Hapus...