Menter Iaith: Taith Natur ar hyd Camlas Abertawe o Glydach i Bontardawe. 10.5.24

Menter Iaith: Taith Natur ar hyd Camlas Abertawe o Glydach i Bontardawe. 10.5.24

Allwch chi adnabod rhai wynebau cyfarwydd? Tynnwyd y llun erbyn Loc Trebanos Uwch.

Dyma’r Goeden Gerfluniau i’r gogledd o Barc Coed Gwilym. Allwch chi weld y cerfiadau hyfryd hyn o anifeiliaid, adar a phlanhigion?

1. Llwynog: 2. Ysgyfarnog: 3. Barcud Coch: 4. Tylluan Wen: 5.Tylluan Frech: 6. Mesen.

Dyma ni’n cerdded i gyfeiriad Trebannws gyda rhodfa o goed brodorol o’n cwmpas yn holl ogoniant gwyrdd y gwanwyn.

Rhaid diolch i Leanne a Geraint a’r tîm o farsialiaid o’r Fenter am drefnu’r daith gerdded a’i gwneud mor bleserus ac addysgiadol.

Recent Post

The Week Ahead: Sunday 19th – Saturday 25th May 2024

Sunday 19th May: Canoes & Kayaks for hire at Coed Gwilym Park, Clydach. First hire 10am, last hire ...
Read More

Work Party: Tuesday 14th May 2024

A pleasant day today – no rain, not over-warm. The volunteers assembled at Bridge 8 as arranged but ...
Read More

Menter Iaith: Taith Natur ar hyd Camlas Abertawe o Glydach i Bontardawe. 10.5.24

Allwch chi adnabod rhai wynebau cyfarwydd? Tynnwyd y llun erbyn Loc Trebanos Uwch. Dyma'r Goeden Gerfluniau i'r gogledd ...
Read More

The Green Gathering – Sunday 9th June 2024

This looks like a fun event with lots to see and do for all the family. The day ...
Read More

The Week Ahead: Sunday 12th – Saturday 18th May 2024

Sunday 12th May: Canoes & Kayaks for hire at Coed Gwilym Park, Clydach. First hire 10am, last hire ...
Read More

Work Party: Tuesday 7th May 2024

Scorchio! A gloriously sunny day put a spring in everyone's step. The work party was based at the ...
Read More